Jodełka i Klusek

Jodełka (Szaki) i Klusek (Benek)- nie pobyli u nas zbyt długo, bo tylko tydzień. To rodzeństwo, które zostało oddane przez swoich pierwszych opiekunów (nie wybranych przez nas). Swoim urokiem zdobyli serca cudownych ludzi, którzy z daleka przyjechali po kotki. Mają duży dom i wielogatunkowe rodzeństwo